VB-258 DA/SR

V-FLOW 氣動(dòng)控制球閥
VB-258 DA / VB-258 SR


壓力:
 • 1/4" ~ 2" 1000 PSI
 • 2-1/2" ~ 4" 800 PSI
尺寸:
 • 1/2" ~ 4" (DN15 ~ DN100)
連接方式:
 • 螺紋、對焊、套焊
材質(zhì):
 • 閥座: PTFE / T10 / T15
選項:
 • 單/雙動(dòng)汽缸
 • 定位器
 • 空氣過(guò)濾器
VB-255 DA/SR

V-FLOW 氣動(dòng)控制球閥
VB-255 DA / VB-255 SR


壓力:
 • 1/4" ~ 1" 2000 PSI
 • 1-1/4" ~ 2" 1500 PSI
尺寸:
 • 1/4" ~ 2" (DN15 ~ DN50)
連接方式:
 • 螺紋、對焊、套焊
材質(zhì):
 • 閥座: PTFE / T10 / T15
選項:
 • 單/雙動(dòng)汽缸
 • 定位器
 • 空氣過(guò)濾器
VB-355 DA/SR

V-FLOW氣動(dòng)控制球閥
VB-355 DA / VB-355 SR


壓力:
 • 1/2" ~ 1" 2000 PSI
 • 1-1/2" ~ 2" 1500 PSI
尺寸:
 • 1/4" ~ 2" (DN15 ~ DN50)
連接方式:
 • Threaded Male / Butt Weld / Flanged End / Clamp
材質(zhì):
 • 閥座: PTFE / T10 / T15
選項:
 • 單/雙動(dòng)汽缸
 • 定位器
 • 空氣過(guò)濾器
VB-27 DA/SR

V-FLOW 氣動(dòng)控制球閥
VB-27 DA / VB-27 SR


尺寸:
 • 1/2" ~ 6" (DN15 ~ DN150)
連接方式:
 • 法蘭
材質(zhì):
 • 閥座: PTFE / T10 / T15
法蘭尺寸標準 :
 • DIN PN16/40 , ANSI Class 150/300
選項:
 • 單/雙動(dòng)汽缸
 • 定位器
 • 空氣過(guò)濾器
VB-52 DA/SR

V-FLOW 氣動(dòng)控制球閥
VB-52 DA / VB-52 SR


尺寸:
 • 1/2" ~ 6" (DN15 ~ DN150)
連接方式:
 • 法蘭
材質(zhì):
 • 閥座: PTFE / T10 / T15
法蘭尺寸標準 :
 • DIN PN16/40 , ANSI Class 150/300
選項:
 • 單/雙動(dòng)汽缸
 • 定位器
 • 空氣過(guò)濾器